EPAD Auktionsschema

Detaljerat schema uppdateras löpande. Datum för höstens auktioner publiceras under Q2.

Indikativ volym som kommer att erbjudas under 2023 är cirka 400-500 MW för SE2->SE3, SE3->SE4 och SE3->SE2.

För SE4->SE3 är riktmärket att Svenska kraftnät kommer att erbjuda cirka 300 MW under 2023.

14 Feb 2023

SE2-SE3, SE3-SE2
Svk BUY SE2, SELL SE3 + Svk BUY SE3, SELL SE2

Product Qty
SYSUNAFUTBLMMAR-2350 MW
SYSTOAFUTBLMMAR-2350 MW
SYSUNFUTBLQ2-2335 MW
SYSTOFUTBLQ2-2335 MW


Detta budformulär är endast giltigt för auktionen den 14 Feb.

Ladda ner budformulär

Instruktioner för budformuläret finns här.21 Feb 2023

SE3-SE4, SE4-SE3
Svk BUY SE3, SELL SE4 + Svk BUY SE4, SELL SE3

Product Qty
SYSTOAFUTBLMMAR-2340 MW
SYMALAFUTBLMMAR-2340 MW
SYSTOFUTBLQ2-2335 MW
SYMALFUTBLQ2-2335 MW
SYSTOFUTBLYR-2410 MW
SYMALFUTBLYR-2410 MW


28 Feb 2023

SE2-SE3, SE3-SE2
Svk BUY SE2, SELL SE3 + Svk BUY SE3, SELL SE2

Product Qty
SYSUNAFUTBLMMAR-2340 MW
SYSTOAFUTBLMMAR-2340 MW
SYSUNFUTBLQ2-2335 MW
SYSTOFUTBLQ2-2335 MW
SYSUNFUTBLYR-2410 MW
SYSTOFUTBLYR-2410 MW


14 Mar 2023

SE3-SE4, SE4-SE3, SE2-SE3, SE3-SE2
Svk BUY SE3, SELL SE4 + Svk BUY SE4, SELL SE3
Svk BUY SE2, SELL SE3 + Svk BUY SE3, SELL SE2

Product Qty
SYSUNAFUTBLMAPR-2350 MW
SYSTOAFUTBLMAPR-2350 MW
SYMALAFUTBLMAPR-2350 MW
SYSUNAFUTBLMMAY-2350 MW
SYSTOAFUTBLMMAY-2350 MW
SYMALAFUTBLMMAY-2350 MW
SYSUNFUTBLQ2-2345 MW
SYSTOFUTBLQ2-2345 MW
SYMALFUTBLQ2-2345 MW
SYSUNFUTBLQ3-2330 MW
SYSTOFUTBLQ3-2330 MW
SYMALFUTBLQ3-2330 MW
SYSUNFUTBLYR-2410 MW
SYSTOFUTBLYR-2410 MW
SYMALFUTBLYR-2410 MW


28 Mar 2023

SE3-SE4, SE4-SE3, SE2-SE3, SE3-SE2
Svk BUY SE3, SELL SE4 + Svk BUY SE4, SELL SE3
Svk BUY SE2, SELL SE3 + Svk BUY SE3, SELL SE2

Product Qty
SYSUNAFUTBLMAPR-2350 MW
SYSTOAFUTBLMAPR-2350 MW
SYMALAFUTBLMAPR-2350 MW
SYSUNAFUTBLMMAY-2350 MW
SYSTOAFUTBLMMAY-2350 MW
SYMALAFUTBLMMAY-2350 MW
SYSUNFUTBLQ2-2345 MW
SYSTOFUTBLQ2-2345 MW
SYMALFUTBLQ2-2345 MW
SYSUNFUTBLQ3-2330 MW
SYSTOFUTBLQ3-2330 MW
SYMALFUTBLQ3-2330 MW
SYSUNFUTBLYR-2410 MW
SYSTOFUTBLYR-2410 MW
SYMALFUTBLYR-2410 MW