Utsläppsrätter

SKM mäklar såväl clearade som bilaterala affärer med utsläppsrätter (EUA) och certifierade utsläppsminskningar (CER). CER är en möjlighet att minska kostnaden för företagen genom att internationellt samarbete gör det billigare att uppfylla Kyotoprotokollet än enbart genom nationella åtgärder. Våra kunder är företag som ingår i den nationella fördelningsplanen.

Handel med utsläppsrätter

Mäklare

Peter Chudi08 506 263 94
Jörgen Palm08 506 263 93
Vanja Savcic08 506 26 395