Om du inte är nöjd

Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss.
Vi utreder då ditt ärende för att se hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.
Vi återkommer till dig inom 14 dagar, och du har alltid rätt till ett skriftligt svar om du vill ha det.

Kontaktuppgifter

Adress:
Svensk Kraftmäkling AB
Klagomålsansvarig, Pierre Strömvall
Sturegatan 50
114 36 Stockholm