Finansiell information

Periodisk information för kapitaltäckning 2018-06-30