Elcertifikat

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka andelen el från förnybara energikällor. Sverige och Norge har ett gemensamt system där varje land ska finansiera förnybar elproduktion under perioden 2012-2021 och det totala målet uppgår till 46,5 TWh. Målet uppnåddes med god marginal under 2021.

Marknadspriset skapas genom traditionell röstmäkling mellan marknadens aktörer och pris-information har sammanställts kontinuerligt av SKM sedan 2003. Faktorer som påverkar priset är dels fundamentala som kvotplikt, elanvändning, ackumulerade överskottet samt marknadsaktörernas behov av risksäkring och aktörernas tro om framtida elcertifikatpriser.

Produkterna som handlas på elcertifikatmarknaden är Spot och terminsprodukter med leverans och betalning i olika framtida Mars-kontrakt (terminskontrakt). Handelsposterna är vanligtvis multiplar av 5000 elcertifikat.

Våra kunder är både de kvotpliktiga elleverantörerna (köpare), producenter (säljare) samt aktörer som bedriver handel med elcertifikat.

SKM är den största och mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Mäklare

Peter Chudi08 506 263 94
Jörgen Palm08 506 263 93