Finansiell information

Periodisk information för kapitaltäckning 2023-09-30