SKM Market Access

SKM Market Access ger tillgång till live och historiska priser från GO och Elcertificate marknaden. Alla aktörer på Elcert-marknaden använder SKMs marknadspriser för interna ändamål, såsom portföljförvaltning, riskhantering och som underlag för finansieringslösningar för etablering av vindkraftsparker etc.

  • SKM Market Access Level 1 inkluderar SKM Market Report, där vi veckovis rapporterar om utvecklingen på marknaden för ursprungsgarantier och elcerter.

  • SKM Market Access Level 2 inkluderar vårt veckovisa nyhetsbrev, SKM Market Report. Dessutom ingår livepriser, stängningspriser och historiska priser för både ursprungsgarantier och elcertifikat. På vår hemsida hittar ni enkelt veckoslut, månadsstängning, spotstängning i slutet av månaden och en historisk databas för både elcertifikat och ursprungsgarantier.

  • SKM Market Access Level 3 är ett tillägg till Level 2 men med möjlighet att tanka ner SKM Market Access in i en mjukvara via XML Feed. Nivå 3 ger även rätt att använda SKM:s priser för kommersiella ändamål enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Upphovsrättslagen.